Genel Şartlar ve Koşullar

Go Sharing’e Hoş Geldiniz

 

Burada Go Sharing’in genel hüküm ve koşulları (Şartlar) yer almaktadır. Go Sharing, kullanıcılara paylaşılan araçları ayırmayı ve kilidini açmayı kolaylaştıran GO Sharing Uygulamasını (Uygulama) sunar (Hizmetler). Bunun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek – veya Müşteri hemen başlamak istiyorsa – Uygulamayı indirin veya Go Sharing’in Web Sitesini ziyaret edin www.go-sharing.com.

Müşterinin bu Şartları kabul etmesi koşuluyla Go Sharing işbu Hizmetleri sunmayı teklif etmektedir. Go Sharing bu Koşulları istediği zaman değiştirebilir. Müşteri, bu Koşulların en son sürümünün Hizmetler için her zaman geçerli olacağını kabul eder.

 

Go Sharing nedir?

Go Sharing Mobilite Hizmetleri ve Tic. A.S., GO Sharing adı altında ticaret yapan, kayıtlı ofisi Gursel Mah. Imrahor Cad. No:29 Premier Kampus Ofis B Blok No:6 Kagithane 34400 adresinde bulunan ve Ticaret Odası ticaret sicilinde 239215-5 numara ile kayıtlı bir şirkettir.

 

Müşteri kimdir? Uygulamamızı kullanan ve/veya sadece web sitemizi ziyaret eden bir tüketici ve/veya tüzel kişilik. Bu Şartlarda, o kişiyi (Müşteri) olarak da tanımlıyoruz.

 

Madde 1- TANIMLAR

 

Bu Koşullarda yer alan terimler aşağıda tanımlanan anlamları ifade etmektedir:

 

(a) Go Sharing: Go Sharing Mobilite Hizmetleri ve Tic. A.S,

(b) Hizmet: Detayları işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında belirtilen, Go Sharing’e ait elektrikli scooter/araçların Müşteri tarafından reserve edilmesi ve kiralanması hizmetini,

(c) Uygulama: Elektrikli scooterların/araçların kilidinin açılmasını sağlayan ve Hizmet hakkında güncel bilgiler sağlayan GO Sharing Uygulaması,

(d) Genel Şartlar ve Koşullar: Go Sharing’e ait bu Sözleşme konusu elektrikli scooter/araçların kullanımına ilişkin koşullar,

(e) Güvenlik ve Çerez Politikası: Go Sharing’in www.go-sharing.com adresindeki ve Uygulamadaki bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan gizlilik ve çerez politikası,

(f) Müşteri/ Kullanıcı: Uygulama üzerinden Go Sharing tarafından sunulan hizmetleri alan ve işbu Sözleşmeye taraf olan tüketici kişi,

(g) Ön Bilgilendirme Formu: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten işbu Sözleşme ekidir (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188).

(h) Hizmet Alanı: GO Sharing tarafından belirlenen ve Aracın Kullanımının başlatılıp sonlandırılabileceği bir alandır. Hizmet Alanının en güncel versiyonu Uygulamadaki dijital haritada veya Web Sitesinde bulunabilir.

(ı) Müşteri Hizmetleri: GO Share Müşteri Hizmetleri. Daha güncel iletişim bilgileri için lütfen Web Sitemize bakın.

(i) Sözleşme: İşbu Go Sharing Mesafeli Satış Sözleşmesi,

(j) Kiralama Sözleşmesi: Her Kullanım için oluşturulan sözleşme.

(k) Diğer maliyetler: Web Sitesinde bulunan Hizmetlerimizin Kullanımına ilişkin oranların listesi. Diğer maliyetler listesi, Araçların Kullanım oranlarını ve Koşulların ihlali halinde verilen para cezalarının miktarlarını içerir. Diğer maliyetler sayfasına gitmek için tıklayın.

(l) Temel Kurallar: Web Sitesinde bulunan Hizmetlerimizin Kullanımı için geçerli olan kurallar. Temel kurallar sayfasına gitmek için tıklayın.

(m) Web Sitesi: GO Sharing Web Sitesi: www.go-sharing.com.

(n) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Büyük harfle başlayan diğer tanımlar da hükümlerin kendisinde verilebilir.

 

 

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu Sözleşmenin konusu; Müşteri’nin Go Sharing’e ait elektrikli scooter/araç kiralamak için sipariş verdiği ve Uygulama’da Go Sharing tarafından sağlanan aşağıda nitelikleri, bilgileri ve fiyatı belirtilen Hizmetin alındığına dair anlaşmadır. İşbu Sözleşme, Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

2.2. İşbu Sözleşme Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Müşteri ve Go Sharing, işbu Sözleşme, kanun ve yönetmelikler ile sair mevzuattan doğan sorumluluk ve yükümlülüklerin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 


Madde 3- HİZMETİN TEMEL KALİTESİ VE KAPSAMI

3.1. Bu Sözleşme kapsamında Go Sharing, Müşteriye yalnızca aşağıdaki konularla sınırlı olarak elektrikli scooter/araç kiralama hizmeti verecektir:

 1. Go Sharing’e ait elektrikli scooter/araçların Uygulama üzerinden rezervasyon yaptırılarak kiralanması,
 2. Kiralanan elektrikli scooterların/araçların en fazla 7 (yedi) gün süreyle Müşterinin kullanımına sunulması,

iii.Uygulama üzerinden elektrikli scooter/araç kullanımı hakkında bilgilendirme,

 1. Elektrikli scooter / araçlar için telefon / uygulama ile yardım hattı hizmeti
 2. ……

3.2. Hizmet, yalnızca Uygulama üzerinden elektronik scooter/araçların kiralanmasını sağlamaya yönelik bir hizmet olup, bu Sözleşme ve Şartlar ve Koşullar’da belirtilen Hizmetler dışında herhangi bir hizmeti içermemektedir.

Hizmetin kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

3.3. Hesap

3.3.1. Uygulama üzerinden oturum açarak Hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Bunu yaparken, talep edilen tüm kişisel ve ödeme verilerinizin (açık rıza beyanınız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan bilgilendirme metni uyarınca alınan verilerin temin edilmesini ve doğrulama prosedürünün takip edilerek yapılmasını talep ediyoruz. (ödeme yöntemi ve ehliyet için). Gerekli tüm veriler sağlandıktan ve doğrulama prosedürü tamamlandıktan sonra hesabınız etkinleştirilecektir (Hesap).

3.3.2. GO Sharing sizden her zaman doğrulama prosedürünü tekrar uygulamanızı isteyebilir. GO Sharing, fiili durumda hangi doğrulama prosedürünün tercih edildiğine karar verme hakkını saklı tutar. Her durumda, GO Sharing, gerekli gördüğü takdirde, her halükarda talebe uymamanızı içerdiği anlaşılan Hesabınızı bloke etme hakkına sahiptir.

3.3.3.Müşteri, kendi Hesabının doğruluğundan, korunmasından, erişiminden ve kullanımından kişisel olarak sorumludur. Müşteri, bir üçüncü tarafın Hesabınızı (yasa dışı bir şekilde) kullandığından şüphelenirse, lütfen bunu derhal support@go-sharing.com aracılığıyla bildirin.

3.3.4. Hesabın kullanımı kesinlikle kişiseldir. Oturum açma bilgileri üçüncü bir tarafa verilerek diğer kişilerin Müşterinin Hesabına erişmesine izin verilmez. Bu koşulun herhangi bir şekilde ihlali durumunda, ek tazminat talep etme hakkımıza halel gelmeksizin, Müşteri için (diğer maliyetlerde belirtildiği gibi) bir sözleşme cezası uygulayabiliriz.

3.3.5. Müşteri, hesabını oluştururken kullandığı kişisel verilerin doğru olduğunu beyan eder. Go Sharing, Müşterinin sağladığı (kişisel) verilerin geçersiz olduğundan şüphelenirse veya Müşterinin Hizmetleri Kullanımı bu Koşullara, Sözleşmeye ve/veya ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun değilse Go Sharing, Müşterinin Hizmetleri Kullanımını (Kullanımın kendisi dahil) askıya alabilir, feshedebilir veya başka bir şekilde kısıtlayabilir.

3.4. Kullanım

3.4.1. Müşteri, paylaşılan araçları (Araçları) Uygulama aracılığıyla rezerve edebilir ve fiilen Kullanabilir (Kullanım). Araçların Kullanımı Temel Kurallara tabidir. [ve ülkeye özgü yasa ve yönetmelikler. GO Sharing, belirli bir Aracın Kullanımına ve/veya belirli bir Hizmet Alanında Kullanımına (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca) ek koşullar getirebilir. Bu koşullar çoğunlukla Uygulamada gösterilir.

3.4.2. Aracın rezervasyonu (ve dolayısıyla Kiralama Sözleşmesi) yalnızca Uygulamada GO Sharing tarafından onaylandıktan sonra yapılır. Başarılı bir rezervasyon, (çalışan) bir Aracın kullanılabilirliğini garanti etmez.

3.4.3. Aracın kullanımı yalnızca Uygulamada bu amaç için belirlenmiş Hizmet Alanında başlayabilir ve sona erebilir. Uygulama, Müşteriye Kullanımın başarıyla sona erdiğini bildirene kadar kullanım sona ermeyecektir.

3.4.4. Aracın kullanımı zamanla sınırlandırılabilir. Aracın maksimum Kullanım süresi Uygulamada belirtilir ve GO Sharing, farklı bir maksimum süre için yazılı izin vermedikçe, her durumda 7 (yedi) günden uzun değildir.

3.4.5. Müşteri dilediği kadar araç kiralama hakkına sahiptir ve 7 (yedi) günlük süre kiralanan Aracın maksimum kullanım süresidir. Müşteri, kiraladığı Aracı bu süre içerisinde Şartlar ve Koşullar’a uygun olarak herhangi bir hasara yol açmadan kullanacaktır.

3.4.6. Müşteriye verilen hizmet 7/24 Araç kiralama hizmeti olup, Uygulama üzerinden saat ve gün ne olursa olsun her zaman araç kiralayabilecektir. Go Sharing, Müşteri’nin kimliğini doğrulamak için rezervasyon sırasında şifre gönderebilir / güvenlik soruları sorabilir.

3.5. İndirim paketleri ve sürüş süresi

3.5.1. Kullanım kredisi (sürüş süresi veya indirim paketleri gibi) (Kredi) sınırlı bir geçerlilik süresine tabidir.

3.5.2. Kredinin satın alınması, Kredinin Hesapta göründüğü anda gerçekleşecektir ve geçerlilik süresi, aksi açıkça belirtilmedikçe, ilke olarak, veriliş tarihinden itibaren bir (1) yıl ile sınırlıdır.

3.5.3. Promosyon faaliyetleri kapsamında Kredi verilmesi durumunda, aksi açıkça belirtilmedikçe, geçerlilik süresi prensip olarak 30 gün ile sınırlıdır.

 

 

Madde 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Müşteri tarafından satın alınan Hizmetin fiyat ve ödeme (tahsilat) bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Hizmetin Açıklaması

Arama Fiyatı Toplamı

Fiyat Toplam
(KDVdahil)
Toplam :

 

 

 

4.2. Hizmet verildikten sonra herhangi bir nedenle kredi kartı veya banka kartının ait olduğu Banka/finans kuruluşunun Hizmet bedelini Go Sharing’e ödememesi veya geri ödeme talep etmesi halinde Go Sharing, hizmetin ifasına son verilmesine karar verecektir.

4.3. Müşteri’nin hizmet bedelini kredi kartı veya banka kartı ile ödemesi durumunda, bu kartların sağladığı tüm kolaylıklar doğrudan kartı veren kuruluş tarafından sağlanan ödeme seçenekleridir.

 


Madde 5- ÖDEME – FATURA

5.1. Fatura Teslimi: Müşteri’nin Go Sharing’e bildirdiği e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

5.2. Oran, ödeme ve borç tahsilatı

5.2.1. GO Sharing, Kullanım maliyetini geçerli Diğer maliyetlere (Web Sitemizde bulunabilir) ve fiili Kullanıma göre belirler. Aboneliğiniz veya indirim kodunuz var mı? Bu dikkate alınacaktır.

5.2.2. Kullanım başlamadan önce, ödemenin nasıl yapılacağı konusunda anlaşıyoruz. Uygulama, çeşitli ödeme yöntemlerine izin verir. Güvenlik teminatı uygulanabilir mi? Ardından, güvenlik teminatını (önceden bildirildiği gibi) tahsil etmesi için GO Sharing’e yetki verirsiniz.

5.2.3. Vadesi gelen ücretlerin ödenmesi herhangi bir nedenle başarısız olursa, GO Sharing Müşteriden yine de ödenmesi gereken tutarı ödemesini talep edecektir. Belirlenen süre içerisinde ödenmesi gereken tutarın Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, borç devredilecek ve müteakip borç tahsilat masrafları ve diğer masraflar Müşteri’ye tahakkuk ettirilecek ve/veya herhangi bir depozitodan mahsup edilecektir.

5.2.4. GO Sharing, Hizmetlerin tekrar Kullanılabilmesi için ödenmemiş borçların ödenmesini isteyecektir.

 

5.3. Üçüncü taraf faturalandırma

5.3.1. Müşteri, Uygulamaya kaydolurken bir başkasının (tüzel kişi, şirket veya şahıs) ödeme verilerini kullanırsa, Müşterinin, ödeme verileri sağlanan kişiden önceden izin almış olması gerekir.

5.3.2. GO Sharing, Müşterinin gerçekten gerekli izni aldığını doğrulamak için Müşteri tarafından ödeme verileri sağlanan kişiyle doğrudan iletişime geçme yetkisine sahiptir.

 

5.3.3. Madde 6.2.1’de atıfta bulunulan herhangi bir onayın alınmadığı görülürse, Müşteri, hesabındaki GO Sharing’e olan ödenmemiş borçlarını ödemelidir ve GO Sharing’in maruz kaldığı zararları tazmin edecektir.

5.3.4. GO Sharing, madde 6.2.1’de atıfta bulunulan ödeme veri sağlayıcısının onayını doğrulamışsa, Müşteri dışındaki taraf, Müşteri’nin GO Sharing’e karşı bu Koşullardan ve/veya Sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaktır.

 

 

Madde 6- TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. MÜŞTERİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1.1. Müşteri, Uygulama’da Hizmet’in temel nitelikleri, konusu, başlangıç ​​ve bitiş tarihi, kullanımı, miktarı, ödeme şekli ve sunumuna ilişkin Go Sharing tarafından sağlanan ön bilgileri okuyup, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.1.2. Müşteri, bu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onayladığı için; Müşteri, gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak aldığını teyit eder. Mesafeli sözleşmeden önce Go Sharing tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken ad, unvan, adres ve sözleşme bilgileri, sipariş edilen hizmetin temel özellikleri, hizmetin konusu, hizmetin başlangıç ​​ve bitiş tarihi, kullanımı, hizmetin vergiler dahil toplam fiyatı, hizmetin ödenmesi ve ifasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

 

 

6.1.3. Müşteri, sözleşme konusu hizmet ile ilgili her türlü iddia, talep ve şikayetlerini Go Sharing’e iletebilecektir.

 

6.1.4. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin ödemesini yapmak için kullandığı kredi kartının sahibi değilse, kredi kartı hamilinden gelen taleplerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

6.1.5.Müşteri Sorumluluğu ve GO Sharing

 • Müşteri, hasarın kendisine atfedilmeyeceğini ispatlayamadığı sürece, Araç ve/veya Hizmetlerin Kullanımı sırasında veya kullanımı nedeniyle maruz kalınan tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumludur.
 • Her halükarda, aşağıdaki durumlardan kaynaklanması halinde, hasar bir kullanıcı olarak Müşteriye atfedilebilir:

. Sözleşmenin ve/veya bu Şartların ihlali varsa; ve

. Ağır ihmal, kasıtlı bir eylem veya kasıtlı suistimal var.

 • ‘Hasar’ terimi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, uzman maliyetleri, yer değiştirme giderleri, amortisman, kar kaybından kaynaklanan maliyetler ve idari maliyetler gibi dolaylı zararları içerir.
 • Müşteri, bir Araç ile meydana gelen trafik kazalarının veya kazaların sonuçlarından sorumludur. Müşteri, sonuçta ortaya çıkan tüm cezaları, harçları ve maliyetleri ödemeli ve GO Sharing’i üçüncü şahısların taleplerine karşı tazmin etmelidir.
 • Müşteri, Aracın Kullanımı sırasında üçüncü şahıslara veya üçüncü şahıs mallarına verilen zararlardan ve/veya yaralanmalardan sorumludur. Müşteri, bu tür hasar ve/veya yaralanmalardan kaynaklanan her türlü dolaylı ve üçüncü taraf iddiaları için GO Sharing’i tazmin eder.
 • Üçüncü şahıslara verilen zararlar, diğer bedellerde belirtilen fazlalık haricinde, GO Sharing’in üçüncü şahıs mali mesuliyet kasko sigortası tarafından karşılanabilir. Meydana gelen zarar, üçüncü şahıs mali mesuliyet kasko sigortası kapsamında ise, Müşteri, bu fıkranın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sigorta bedelini aşan kısım için tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Müşteri’nin eylemleri nedeniyle sigorta şirketinin ödeme yapmamasına neden olan bir hasar meydana gelirse, Müşteri, ortaya çıkan zararın tazmini için GO Sharing’e karşı sorumlu olacaktır.
 • GO Sharing, GO Sharing’in (üstte belirtilen) kasıtlı bir eylem veya kasıtlı suistimali olmadığı sürece herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Madde 7- GO SHARING’İN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Go Sharing, Sözleşme konusu hizmetin Tüketici Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlanacağını taahhüt eder. Go Sharing, bu Sözleşme’ye konu olan Hizmet’in eksiksiz ve hatasız olarak Müşteri’ye sunulmasından sorumludur.

7.2. Go Paylaşım, mücbir sebep hallerinde veya Sözleşme konusu Hizmetin sağlanmasının imkansız hale gelmesi halinde derhal veya en geç 1 (bir) gün sonra Müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebepler nedeniyle hizmetin sağlanmasının imkansız hale gelmesi veya sağlanamaması durumunda, Müşteri’den kiralama ile ilgili herhangi bir ücret tahsil edilmiş ise;

. Havale ile yapılan ödemeler 10 (on) gün içinde Müşteri’ye nakden ve götürü olarak ödenir.

. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde hizmet bedeli rezervasyonun iptalini takip eden 7 (yedi) gün içinde ilgili bankaya iade edilir.

7.3. Müşteri, Go Sharing tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına aktarılmasında yaşanabilecek gecikmelerden Go Sharing’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Müşteri, Uygulama üzerinden kiralama hizmetininin sağlanması için internet bağlantısının gerekli olduğunu bilir. Müşteri, kiralamanın internet bağlantısı veya Müşteri’nin telefonu nedeniyle gerçekleşmemesi durumunda Go Sharing’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul eder. Böyle bir durumda, Müşteri’nin Hizmet karşılığında ödediği tüm ücretler, on dört gün içinde herhangi bir kesinti yapılmadan Müşteri’ye iade edilecektir.

Madde 8- CAYMA HAKKININ İSTİSNASI

Go Sharing tarafından işbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmet, 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.g. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası”dır. Bu madde, “Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ve boş zamanların eğlence veya dinlenme amaçlı kullanılmasına ilişkin sözleşmeler” içermektedir. Bu nedenle Müşteri cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

 

Madde 9- SÜRE VE FESİH

9.1. Bu Sözleşmenin ve Hizmetin süresi, kiralama tarihinden Müşterinin kiralamayı sonlandırmasına kadar devam eder. Her durumda, kiralama tarihinden en fazla 7 (yedi) gün sonra sona erer. Kira sözleşmesinin feshedilmesi veya sürenin dolması durumunda, Sözleşme herhangi bir ihbar veya ihtar olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

9.2. Süre sonunda Müşteri, Hizmetten hiç veya yeterli düzeyde yararlanmadığı için Go Sharing’den hizmet veya fiyat konusunda herhangi bir talepte bulunamaz.

9.3. Kullanıcı, herhangi bir bildirim süresine tabi olmaksızın GO Sharing ile olan Sözleşmeyi yazılı olarak (e-posta yoluyla dahil) feshedebilir. Fesih, Kullanıcıyı ödenmemiş ödemeleri ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.

9.4. GO Sharing, Müşterinin Sözleşmeyi ihlal etmesi ve Araçlara zarar vermesi durumunda Sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1. GO Sharing, Müşteriye Hizmetleri sağlamak için kişisel verileri işler. Go Sharing, gizlilik politikası ve kişisel veri aydınlatma metni ile Müşteriyi bu konuda bilgilendirmekten mutluluk duyar.

10.2. GO Sharing, Şartlarda ve diğer bedellerde değişiklik yapma hakkını açıkça saklı tutar. Herhangi bir değişiklik Uygulamada ve/veya Web Sitesinde yayınlanacaktır. Bu bildirimden sonra Hizmetlerin herhangi bir şekilde Kullanımı, Müşteri’nin işbu Sözleşmeyi kabul ettiği (kanıtı) olarak kabul edilir.

10.3. Bu Koşullar, Sözleşme ve Sözleşmeden doğan haklar Türk hukukuna tabi olacaktır.

10.4. Kanuna göre Müşteri, her yıl Resmi Gazete’de ilan edilen parasal sınırlara göre ilçe ve illerdeki tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza 

Go Sharing tarafından tarafıma iletilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış Go Sharing Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum. Go Sharing’e vermiş olduğum kişisel verilerimin, gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal ilkelere uyarak otomatik/otomatik olmayan yöntemlerle alınmasına, devralınmasına, kayıt altına alınmasına, Türkiye’de ve/veya yurtdışında yazılı/dijital arşivlerde saklanması, saklanması, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasnif edilmesi, yurt içi veya yurt dışına aktarılması ve hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda açıkça muvafakat ediyorum (rıza/onay). Go Sharing, ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya kendileri tarafından belirlenecek üçüncü kişiler tarafından yasal haklarım konusunda bilgilendirildim ve aydınlatıldım.

 

 • © 2023 go-sharing.com